آرشیو دسته بندی: همانندجو

روش‌های دور زدن سامانه همانندجو

روش‌های دور زدن سامانه همانندجو

هرگاه محدودیتی پیش روی افراد قرار گیرد، اولین راهی که برای گذشتن از این محدودیت به ذهن شخص خطور می کند، دور زدن آن محدودیت است. به عبارتی در اولین اقدام، به دنبال راهی است تا از آن محدودیت عبور کند. در این مطلب، روش‌های دور زدن سامانه همانندجو که در گذشته انجام می گرفت را بررسی کرده و تاثیر آن را در سامانه فعلی بیان می کنیم. در نهایت می آموزیم که چگونه درصد همانندجویی را کم کنیم.

سامانه همانندجو چگونه کار می کند ؟

سامانه همانندجو چگونه کار می کند

امروز در سراسر دنیا از ابزارهای مختلفی برای بررسی صحت و اصالت مطالب یک پایان نامه استفاده می شود. در این مطلب قصد دارید بررسی کنیم که سامانه همانندجو چگونه کار می کند. سامانه همانندجو سامانه ای است که برای بررسی میزان مشابهت در آثار علمی راه اندازی شده و دانشجو برای گرفتن مجوز دفاع از پایان نامه، نیازمند گرفتن تاییدیه از این سامانه است

راهنمای خطای نوشتاری سامانه همانندجو

راهنمای خطای نوشتاری سامانه همانندجو جهت کاهش درصد همانندجو

شاید برای شما هم اتفاق افتاده باشد که بعد از ارسال فایل در سامانه همانندجو، با خطای نوشتار، ویژگی‌های استاندارد را برای دریافت گواهی همانندجویی ندارد، مواجه شوید. در این مطلب، مواردی که باعث بروز این خطا می شود را بررسی می کنیم.