آرشیو برچسب های: سمیم نور

راهنمای خطای نوشتاری سامانه همانندجو

راهنمای خطای نوشتاری سامانه همانندجو جهت کاهش درصد همانندجو

شاید برای شما هم اتفاق افتاده باشد که بعد از ارسال فایل در سامانه همانندجو، با خطای نوشتار، ویژگی‌های استاندارد را برای دریافت گواهی همانندجویی ندارد، مواجه شوید. در این مطلب، مواردی که باعث بروز این خطا می شود را بررسی می کنیم.