آرشیو برچسب های: سرقت علمی

سامانه همانندجو چگونه کار می کند ؟

سامانه همانندجو چگونه کار می کند

امروز در سراسر دنیا از ابزارهای مختلفی برای بررسی صحت و اصالت مطالب یک پایان نامه استفاده می شود. در این مطلب قصد دارید بررسی کنیم که سامانه همانندجو چگونه کار می کند. سامانه همانندجو سامانه ای است که برای بررسی میزان مشابهت در آثار علمی راه اندازی شده و دانشجو برای گرفتن مجوز دفاع از پایان نامه، نیازمند گرفتن تاییدیه از این سامانه است