آرشیو برچسب های: چگونه درصد همانندجو را کم کنیم

روش‌های دور زدن سامانه همانندجو

روش‌های دور زدن سامانه همانندجو

هرگاه محدودیتی پیش روی افراد قرار گیرد، اولین راهی که برای گذشتن از این محدودیت به ذهن شخص خطور می کند، دور زدن آن محدودیت است. به عبارتی در اولین اقدام، به دنبال راهی است تا از آن محدودیت عبور کند. در این مطلب، روش‌های دور زدن سامانه همانندجو که در گذشته انجام می گرفت را بررسی کرده و تاثیر آن را در سامانه فعلی بیان می کنیم. در نهایت می آموزیم که چگونه درصد همانندجویی را کم کنیم.