كاربرد الگوريتم ژنتيك در بهينه سازي مصرف انرژي در شبكه هاي حسگر

در حال نمایش یک نتیجه